Ücretsiz Danışma Hattı

Vergi Levhası Kalktı mı?

Vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak zorunluluğu tüm vergi mükellefleri bakımından zorunlu olan bir uygulamaydı.

6111 Sayılı Kanun ile bu uygulamada da değişikliğe gidildi. İlk etapta yapılan düzenleme ile vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak zorunluluğunun tümden kaldırıldığı gibi bir algılama oldu. Daha sonra Gelir İdaresi internet sitesinde yayınlanan tebliğ taslağı ile yapılan düzenlemenin böyle olmadığı, aslında kaldırılanın vergi levhasını tasdik ettirmek ve bulundurmak değil, sadece asmak zorunluluğu olduğu anlaşıldı.
   
Peki nedir vergi levhası ve ne işe yarar diye bir soru sorulduğunda; verilmesi gereken cevap, mükellefin kimliğini ve bir önceki gelir veya kurumlar vergisi dönemindeki beyanının yer aldığı özet bir mükellefiyet tanıtım tablosudur olacaktır. Bu düzenlemenin getirilmesi 1981 gibi çok eski bir yıla dayanmaktadır. Uygulamanın birinci derecedeki amacı mükelleflerin beyanları üzerinde psikolojik kamuoyu baskısı yaratılması suretiyle beyanların artırılmasının sağlanmasıydı. Daha sonraki yıllarda ise özellikle sahte fatura düzenlemelerinin önüne geçilebilmesi bakımından hiç olmazsa düzenlenen fiş veya faturadaki unvan ile levhada yazılı olanın farklı olup olmadığının kolayca anlaşılabilmesine imkan sağlanması bu düzenlemenin ana amaçları arasında sayıldı.

Yeniden yapılandırmaya ilişkin 6111 Sayılı Kanun´da yapılan bir düzenlemeyle ise vergi levhası asma zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşılık vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam ediyor. Gelir İdaresi internet sitesi "gib.gov.tr" adresinde yayımlanan 408 Sıra No´lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bundan sonra vergi levhası alma ve bulundurma prosedürlerinin nasıl işleyeceği açıklanmaktadır. Buna göre artık vergi levhalarının alınması için vergi dairesine veya serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensubuna gidilmesine gerek olmayacaktır. Bunun yerine herkes gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi takip eden günden başlamak üzere internet vergi dairesinden vergi levhasını kontrol edebilecek ve print etmek suretiyle tebliğde öngörülen yerlerde bulunduracaklardır. Bunun için öngörülen süre ise;

· Gelir vergisi mükellefleri için nisan ayı başından,

· Kurumlar vergisi mükellefleri bakımından ise mayıs ayı başından

mayıs ayının son gününe kadardır.

Levha bastırarak bulundurma mecburiyeti;

· Gelir vergisi mükellefleri bakımından basit usul dahil tüm ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı sahipleri,

· Kurumular vergisi mükellefleri bakımından anonim, limitet ve eshamlı komandit şirketler

için geçerlidir.

Tebliğ Taslağı´na göre bu mecburiyete uymayanlara VUK 353/4. Maddesi uyarınca 2011 yılında 170 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmektedir.

İnternetle büyük kolaylık

Vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmasının yanında, alma işinin de internetten yapılması ile büyük kolaylık sağlanmış olmaktadır. Düzenlemenin idarece devam ettiriliyor olmasının en önemli anlamı özellikle naylon fatura uygulamasını önlemek olmaktadır. Elektronik ortamda levhanın alınabilmesi ile bu işin zahmetli tarafı büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.

Şu anki durum büyük ölçüde işin zahmet tarafının ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Muhtemelen bir sonraki adım sadece şüphelenilen mükelleflerin, işlem yapanlar veya onların mali müşavirlerince sorgulanmasını sağlamaya dönük olacaktır. Belki de şu anda taslak olan bu tebliğdeki; vergi levhası almak, bulundurmak mecburiyeti ve ceza kısmı, vergi levhasının sistemde bulunmasının alınması anlamına geleceği yorumu yapılmak suretiyle doğrudan bu noktaya gelinmiş olabilecektir. Bizce, madem kanun koyucu asılması mecburiyetini kaldırmıştır. İdare de bunun alınması ve bulundurulması kısmını teknolojik imkânlara göre yorumlamak suretiyle daha amaca dönük ve mükellef odaklılığa uygun bir düzenlemeye gitmiş olacaktır. Hep beraber bekleyip göreceğiz.

Osman ARIOĞLU
oarioglu@bugun.com.tr
Bugün

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.